Napowietrzanie drobnopęcherzykowe – dlaczego warto?

Napowietrzanie drobnopęcherzykowe jest obecnie najskuteczniejszym sposobem dostarczania tlenu do zbiornika wodnego w sytuacji, gdy naturalnie występująca w nim ilość tego życiodajnego gazu jest niewystarczająca.

Metoda ta pozwala uporać się z niepożądanymi zjawiskami, takimi jak:

  • letnia i zimowa przyducha w stawie, oczku wodnym czy sadzawce,
  • niedostateczne przewentylowanie wody,
  • kwitnienie i zagniwanie wody w zbiorniku, objawiające się jej zazielenieniem i nieznośnym zapachem,
  • ograniczające dostęp powietrza atmosferycznego i światła słonecznego oblodzenie powierzchni zbiornika w czasie mrozów (system napowietrzający powoduje utrzymanie się na stawie przerębli nad dyfuzorami ),
  • śnięcie ryb i obumieranie roślin wodnych, wynikające z deficytu tlenowego,
  • zaburzone pH i niedostateczna przezroczystość wody w zbiorniku.

Zestaw do napowietrzania drobnopęcherzykowego małego jeziora stawu czy oczka wodnego zainstalować można w dowolnym momencie, jednak najlepszy czas to miesiące wiosenne i jesienne, gdy zbiornik jest wolny od symptomów zimowej albo letniej przyduchy.

Pożądane skutki działania systemu napowietrzającego można uzyskać dzięki ciągłej pracy urządzeń lub w efekcie uruchamiania ich w cyklu przerywanym. W głównej mierze zależy to od panujących warunków atmosferycznych (temperatura, ciśnienie) oraz aktualnego stopnia niedotlenienia wody i dostrzegalnej uciążliwości jego następstw.

Odpowiednio dobrane do powierzchni i głębokości zbiornika wodnego urządzenia napowietrzające są gwarancją spokoju o warunki tlenowe dla organizmów w nim żyjących – bez względu na porę roku. Dodatkowo zapewnią Ci więcej czasu na przybrzeżny relaks, eliminując konieczność awaryjnych działań w reakcji na niepokojące sygnały z ekosystemu zbiornika.

Możliwość skomponowania własnego zestawu napowietrzającego, dopasowanego do charakterystyki akwenu oraz łatwość montażu systemu i jego konserwacji to kolejne znaczące walory rozwiązania. Atutem jest również fakt, że właściwe użytkowanie i pielęgnacja urządzeń dotleniających zbiornik wodny umożliwią Ci bezawaryjne korzystanie z niego nawet przez kilkanaście lat.