Napowietrzanie drobnopęcherzykowe – jak to działa?

Napowietrzanie drobnopęcherzykowe akwenów wodnych, realizuje się najczęściej przy zastosowaniu dyfuzorów rurowych, często balastowanych i ułożonych na dnie lub podwieszonych na bojkach na odpowiedniej głębokości dopowietrzanego stawu, oczka czy sadzawki, zarówno jako pojedyncze dyfuzory, jak i w postaci odpowiednio zaprojektowanych segmentów napowietrzających.

Dyfuzory doprowadzają do zbiornika wodnego powietrze w postaci małych pęcherzyków. Dzięki temu powierzchnia styku wody z ożywiającą mieszaniną gazów atmosferycznych jest większa, a wnikanie tlenu skuteczniejsze.

System dyfuzorów zasila dmuchawa membranowa lub bocznokanałowa, umieszczona na brzegu zbiornika wodnego, w pomieszczeniu gospodarczym lub ochronnej beczce. Spręża ona powietrze do niskich ciśnień i dostarcza je do zanurzonych dyfuzorów za pośrednictwem węży odpornych na warunki atmosferyczne.

Wśród głównych zalet tej technologii wymienić warto m.in.:

  • znacznie większą skuteczność w porównaniu z innymi formami napowietrzania wody,
  • możliwość dowolnego zestawiania i rozmieszczenia elementów systemu napowietrzającego,
  • niskie zużycie energii, uzależnione od liczby elementów zestawu urządzeń dotleniających,
  • niezawodność działania,
  • odporność na korozję.

Niezwykle ważną kwestią jest optymalny dobór zestawu napowietrzającego do zapotrzebowania tlenowego zbiornika. Zależy ono m.in. od jego powierzchni, głębokości, temperatury i stopnia natlenienia wody, jej zamulenia i zanieczyszczenia, ilości roślin, ryb i innych organizmów w niej żyjących, a także od tego, czy jest to woda stojąca czy płynąca.

Montaż gotowych lub komponowanych indywidualnie zestawów do napowietrzania drobnopęcherzykowego jest na tyle nieskomplikowany, że można z łatwością wykonać go zupełnie samodzielnie, według załączonej instrukcji i przy użyciu elementów instalacyjnych, należących do zestawu.

Również konserwacja użytkowanego systemu napowietrzającego nie nastręcza szczególnych trudności i sprowadza się do:

  • wyjęcia z wody dyfuzorów i usunięcia z ich powierzchni błony biologicznej przy użyciu miękkiej szmatki dwa razy na sezon,
  • regularnego czyszczenia lub wymiany filtrów (nie rzadziej niż co kwartał) oraz membran w dmuchawie (nie rzadziej niż raz na 2 lata),
  • wymiany membran w dyfuzorach mniej więcej co 5 – 6 lat.

Nieużywane okresowo urządzenia napowietrzające wodę w zbiorniku warto zdemontować i przechowywać w umiarkowanej temperaturze, zabezpieczone przed wpływem promieni słonecznych i wilgoci. Natomiast w okresie zimowym, z temperaturami spadającymi znacznie poniżej 0 st.C, zaleca się rozgrzanie dmuchawy w pomieszczeniu o dodatniej temperaturze, oraz ponowny montaż dmuchawy na instalacji dopiero po jej wcześniejszym rozgrzaniu. Zabieg ten ma na celu uchronienie dmuchawy przed skruszeniem gumowej membrany, a tym samym jej trwałym uszkodzeniem.